ozmózisozmózis

 

 

Vásárlási feltételek

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

UTÁNVÉTES RENDELÉS

 

A szifon utánvétes rendelésénél a csomagot a DPD futárszolgálat szállítja, ekkor a fizetés utánvéttel a futárnak történik. *Akciónkban a szállítási költség  2101 Ft helyett ingyenes minden 25 000 Ft feletti vásárlás esetén. A szállítási idő raktáron lévő termékek esetén 3-4 munknap, a nem raktáron lévő temékek esetén több.

Céginformációk

Víztisztító berendezés webáruház

Szolgáltató neve: Innin Group Bt
Székhely: 1119 Budapest, Rátz László u. 36. (nem üzlet)

Telephely: 2030 Érd, Lőcsei u. 71.
Telefonszám: +36-30-5710916

Cég alapításának dátuma: 1995. 11. 01.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10403136-50526550-72481008
A pénzforgalmi jelzőszámot a K&H Bank Zrt. kezeli.

 

Cégjegyzékszám: 01 06 418556
Adószám: 28629531-2-43
Cég státusza: Működő cég

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással.  Elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A vásárlási szerződés az Innin Group Bt, mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, ekkor a megrendelést érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az általános tudnivalók, vásárlási feltételek valamely pontjával a rendelést érvénytelennek tekintjük. A rendelést telefonon vagy e-mailen keresztül visszaigazoljuk. Az Innin Group Bt. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

 

Jótállás

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását WebShopunk felé. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

 

A vásárlástól való elállás joga

 

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014.  kormányrendeletben részletesen rögzített elállási jogával.

A  Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól bizonyos feltételek teljesülése esetén a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig  gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

A terméket saját költségén küldje vissza a címünkre (Innin Group Bt, 2030 Érd, Lőcsei u. 71.)), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

Adatvédelemi nyilatkozat

 

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza ezen webáruház megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.  A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak a rendelési adatok rögzítésévelval együtt adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét. A látogató jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés bármikor törölhető. A vásárlást e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megkapott bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

 

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja a  "Vásárlási feltételek" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

 

Árak

 

A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati darabára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az oldalon lévő árak téves megjelenésének lehetőségét nem zárjuk ki. Ilyen esetben mindig tájékozatjuk a vevőt.

 

Szállítási és teljesítési feltételek

 

Az Innin Group Bt. szállítási partnere a GTR Logistics Kft.

Magánszemély esetében bruttó 25.000  Ft vásárlás felett ingyenes a kiszállítás az ország egész területén.

Viszonteladóinknak Székesfehérvár és Budapest területén 100 000 Ft felett ingyenes,vidékre történő kiszállítás esetén bruttó 200 000.- Ft vásárlás felett díjtalan a kiszállítás.

Minden más esetben bruttó 2101.- Ft a kiszállítás költsége.  

A várható kézbesítési ídő 72-96 óra.

Kivételek:

 • ha beszállítóink 2 napnál hosszabb időre vállalják csak annak beszerzését.
 • ha a megrendelt áru hiánycikk,
 • vis major, előre nem látható közlekedési akadályok esetében.

Ha a 4. munkanapot meghaladja a kiszállítás időpontja, erről a vevőt feltétlenül tájékoztatjuk.

A megrendelések érvényességét telefonon ellenőrizhetjük, ezért kérjük, hogy a telefonszámát minden esetben adja meg! Szállítási feltételeink változtatási jogát fenntartjuk.

 

Fizetés

 

Az előre pontosított végösszeget a futárszolgálatnak kézpénzben kell kifizetni az áru átvételekor. A számlát az áruról és a szállítási költségről a kézbesítő adja át a vevőnek az áruval együtt. Ettől eltérő fizetési módok alkalmazása (pl. átutalás) kizárólag a vevő és az eladó előzetes egyeztetése esetén valósítható meg. A meghiúsult kiszállításból eredő károkat, amennyiben ez a vevő hibájából történik, annak mindennemű költségeit a vevő köteles megtéríteni.

 

Felelősségvállalás

 

Az Innin Group Bt. nem tartozik felelősséggel:

 • A viztisztitoberendezes.info oldalain külső behatolás által okozott károkért, illetve bármilyen a szolgáltatók által okozott információtovábbítási késedelemért.
 • Számítógépes vírus, vonal- illetve rendszerhibából keletkezett károkért.
 • A termékek nem rendeltetés szerinti felhasználásból származó semmiféle veszteségért, vagy kárért.

 

Árutájékoztató

 

A webáruházunkban található termékek nevére kattintva, a beszállítók által biztosított műszaki paramétereket, a termék tulajdonságait, előnyeit, minősítéseit és jóváhagyásait, valamint fizikai és kémiai tulajdonságait is részletesen elolvashatja.

 

Szerzői jogok

 

Az oldalakon található termékek és márkanevek, logók, nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a jogos tulajdonosuké, oldalainkon kizárólag információnyújtás céljából szerepelnek. Minden egyéb grafika, elrendezés vagy szöveges tartalom joga azonban a weblap tulajdonosáé, azok bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak az Innin Group Bt. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén

 

A webshop kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb... A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

Lehetőség van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia és ha valamely termék megfelel ennek akkor a rendszer megjeleníti.

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a "pénztár" gombra. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést a
http://www.viztisztitoberendezes.info/user oldalon teheti meg. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.